Näringslivsträff för planerade vindparkerna Grubban och Skarpen


OX2 AB planerar vindparkerna Skarpen och Grubban i Ljusdals och
Härjedalens kommuner.
För att bygga upp kontakter med företagare i regionen bjuder OX2
härmed in till en första näringslivsträff. Vi kommer informera om
projekten och det behov av arbetskraft och service som finns under
byggnation och drift av en vindpark.
Det kan till exempel röra sig om boende, mat, städ, handel, VVS,
däckservice, anläggningsarbeten, reparationer av maskiner, byggverksamhet, skogsavverkning, avfallshantering, telekommunikation,
transporter, konsulttjänster med mera.
Träffen anordnas som ett digitalt möte tisdagen den 8:e juni kl 18.30.
Anmälan sker till projektledare Kristina Jämting
E-post: kristina.jamting@ox2.com
Telefon: +46 70 392 99 77
Läs mer om projekten och ta del av material på ox2.com

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta