Fåssjödal / Känne / Minne / Stensån

Här hittar du flera små byar längs en dalgång rik på sjöar med ett vackert läge. Det natursköna området består av sju små byar som ligger i närheten eller vid vatten och skog. Det ger goda möjligheter till bra jakt och fiskelycka. Skogarna erbjuder rikligt med möjligheter till svamp och bärplockning. Till Fåssjöbygden räknas byarna Fåssjö, Minne, Stensån, Grubban, Känne och Långberget. Här finns mycket historia, fler besöksmål och naturreservat samt fina ställen för vandring med grillplatser. Fotbollsplanen i Minne är känd för att vara en av Jämtland/Härjedalens första snöfria naturgräsplaner.

För att komma till dessa byar tar du väg 314 från Ytterhogdal mot Ånge och sedan svänger du ner höger vid skyltning ca 1,5mil från Ytterhogdal då kommer du till Fåssjö och passerar du byn så finns vägval vidare till andra platser.

Historia

Innan väg 314 byggdes fanns det kärrväg till Fåssjö och Minne men till de andra byarna fanns endast gångstigar. För att ta sig uppåt i landet fick boende ta båten eller åka släde över sjön Havern. Inlandsbanan invigdes 1921 och då uppkom en ny möjlighet att ta sig med tåget till Östersund och därifrån vidare. På 1930-talet började så vägen brytas som ett AK-arbete, AK-arbete var en statlig insats för att motverka arbetslöshet. På 1950-talet fick samtliga byar kombinerad allmän/skogsbilväg genom ett samarbete mellan skogsbolag, kommunen och Vägverket. Här kan du nå Långsidesbergets naturreservat och Råtjärnbergets naturreservat, vägarna har förbindelse med väg 314 och är skyltade.

Det finns mycket historia kring Fåssjöbygden. Här har jägare och fiskare rört sig sedan urminnestider, vid Fåssjöns östra strand finns spår av en flera tusen år gammal stenåldersbosättning. På en udde i sjön Havern i närheten av Stensån finns fem brandgravar från järnåldern, längs stränderna finns även många  fångstgropar för älg där de flesta troligen kommer från järnåldern. Gropjakt är en mycket gammal jaktmetod och förbjöds 1864.

Fåssjödal är den största byn i området med flest bofasta i östra Hogdalsbygden. Byn har medeltida ursprung och en dörr från ett medeltida kapell härifrån finns bevarat på Gammelträde i Ytterhogdal. Erik Mohlin var en nutida storkarl från Fåssjödal som grundade bussbolaget Mohlins bussar. Det var inte många som trodde att det skulle lyckas ute i glesbyggden men idag är det ett av de största privata bussbolagen i Sverige och de är även delägare i bussbolaget Härjedalingen. Företaget drivs idag av en sonson. Under 1700-talet ökade befolkningen i de gamla medeltida byarna och vid den tiden byggdes också Fåssjö skvaltkvarn som man kan läsa mer om under se och göra.  

Byn Minne vid Haverns sydspets är sannolikt också en medeltidsby. Enligt sägnen samlades enorma mängder sik här på vårarna vid lektid, men efter ett mord mellan två fiskare försvann fisken. Sanningen är att medeltida fiske var en form av rovfiske som gjorde att det blev urfiskat och under en tid var ädelfisken utfiskad. 1600-talet var ett nödens århundrade, ändå fanns det plats för kärlek och romantik i Minne. Många unga förälskade sig, bland andra Pål Jonsson från Minne och kyrkoherdens dotter Katarina Luth som möttes på kyrkbacken. Den stora klassksillnaden skapade problem men tillsist fick de lov att gifta sig. Kyrkoherden var vid sidan av länsman den enda överhets-personen i socknen. Gården i Minne hade en fäbod i Stensån, vid arvskiftet efter Pål 1743 fick en av sönerna jord där för ett nybygge.  

IHär finns en fin fotbollsplan som brukar vara en av Jämtland/Härjedalens första naturgräsplaner utan snö med tidig vårträning och gräsmatcher. Den ligger intill Minnes samlingslokal där det förr i tiden var jaktbaler vid höstens älgjaktspremiär. 

Stensån är sista byn efter väg 314 i Jämtland innan länsgränsen mot Västernorrland där det ligger ett sågverk intill vägen. Känne var ursprungligen en fäbod och tillhörde en gård på Vikartäkten i Ytterhogdal med endast två döttrar. Den ena dottern ärvde hemgården och den andra dottern blev nybyggare i Känne 1765. Känne har varit känt för sina härliga logdanser. Långberget bebyggdes först i mitten av 1800-talet efter att marken vid förbodarna var utnyttjad, bygget skedde på kronans mark. Gåssjö tillhör Hogdals finnbygd och hit räknas ödebyn Råmyra.

Känne, Långberget, Grubban och Grytån är små fina byar. I närheten av Känne det finns ett fint vindskydd vid vattnet där det passar utmärkt att fika, för att hitta dit passerar man förbi Känne och sedan efter en liten bit ligger det på höger sida av vägen.

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta