Röjdag 29:e maj

Dags att snygga till i byn, lördag den 29:e maj kl. 10.00 så hjälps vi åt.

I år har vi tänkt pga. rådande omständigheter att var och en tar en dag och städar upp på sin egen tomt och i sitt eget kvarter.

Behöver ni låna röjsåg, kvistsåg eller motorsåg så kontaktar ni Mattias Mirårs på 070-3774281 eller mailar framtidhogdal@hotmail.com