Julskyltning 2020-11-29

Årets julskyltning vid första advent kommer tyvärr att ställas in p.g.a. rådande smittspridning av Coronaviruset (covid-19). Framtid Hogdal och YIK vill som arrangörer ta stort ansvar för att säkerställa att inte bidra till ökad smittspridning.