Högmässa med sång av Carola & Arne som besöks av biskopen

På söndag är det högmässa med besök av vår biskop Tuulikki Koivonen Bylund. Efter högmässa inbjuds alla till gratis kyrklunch i församlingshemmet, samt visitationsstämma där var och en får tillfälle att yttra sig över tillståndet i församlingen.

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta