Högmässa med sång av Carola & Arne som besöks av biskopen

På söndag är det högmässa med besök av vår biskop Tuulikki Koivonen Bylund. Efter högmässa inbjuds alla till gratis kyrklunch i församlingshemmet, samt visitationsstämma där var och en får tillfälle att yttra sig över tillståndet i församlingen.