En uppdatering från Jugas

Här kommer en bild på tre av Ytterhogdals framtida buskröjare, Benjamin, Elias och Billy tillsammans med Lea, Ada och Una.