Ytterhogdals Hembygdsförening

Föreningen bildades år 1954 och äger Hembygdsgården Gammelträde. Gammelträde var en gåva från familjen Östlund och därmed orsak till att föreningen bildades.

Föreningen ska verka för att kärleken till hembygden ökar och kunskapen om hembygden vidgas samt att kulturföremål vårdas och bevaras.

Alla som vill kan bli medlem i föreningen genom att sätta in medlemsavgiften (f.n 100 kr/person, 150 kr/familj och år, och för 1000 kr är man ständig medlem)

på föreningens BG 5253-3759 (ange namn och adress vid inbetalningen).

Föreningen har också en minnesfond som kan användas för att t.ex. hedra någon bortgången eller jubilar av något slag eller för att fira någon överhuvudtaget. Samma bankgiro användes men kom ihåg att ange vem gåvan avser och vem som är avsändare. Kupan i Ytterhogdal tar också emot gåvor till Hembygdsföreningen.

Fondens behållning används för underhåll och förnyelse av Hembygdsgården eller liknande.

Hembygdsföreningens styrelse 2020/21

Ordförande Lennart Hamnered

Vice ordförande Sven Gunnar Olsson

Kassör Magnus Larsson

Sekreterare Maria Malmgren

Övriga ledamöter

Åsa Regnander Dahl

Johanna Grip

Inga-Lill Norén

Lena Rydström

Suppleanter

Svante Johansson

Wilma Nauman

Zazza Carlén

Evenemang 2021

Ännu inte fastställda pga rådande pandemi

Sommarkaféet beräknas vara öppet alla dagar 28 juni – 15 augusti mellan klockan 11.00 och 16.00.

Telefon till Sommarkaféet är 073 076 52 45.

Uthyres: Bagarstuga och loge.

Kontakta:

Sven-Gunnar Olsson 070 345 43 79

Bagarstugan med samlingslokal:

Bagarstuga med vedeldad stenugn, rejäla bakbord och utrustning. Samlingslokal med plats för 30-40 sittande. Lämplig för fester, sammanträden och liknande. Uppvärmd hela året. Rinnande kallt och varmt vatten, diskmaskin samt toaletter finns.

https://www.facebook.com/pages/Ytterhogdals-hembygdsf%C3%B6rening/245020858968235

Hitta till Ytterhogdals Hembygdsförening