Ytterhogdals fiskevårdsområdesförening informerar

Fiskeföreningen har nu haft sitt årsmöte och följande sitter nu i styrelsen.

Alf Larsson ordförande, Kenth Andersson, Ingalill Hansson, Anna-Lena Andersson och Håkan Jonsson ledamöter. Ersättare är Hans Nilsson, Erik Åsen samt Torbjörn Lundberg.

Styrelsens ambition är att öka intresset för fisket i Hogdalsbygden igen och vi ser inte detta som en omöjlighet då vi har haft ett gott rykte om att vara ett fiskeparadis för många fiskare.

Årsmötet fastställde en fiskeplan som ska gälla under 2015 där det bland annat framgår vilka satsningar som behöver göras för att få fart på fisket igen. En viktig del är att öka utplantering av fisk i vissa av våra tjärnar för att locka till bra fångster. Fiskeplanen finns att läsa i sin helhet på www.ytterhogdal-fiske.se . Tyvärr är de ekonomiska förutsättningarna i föreningen inte så goda och ett aktivt arbete krävs för att få ihop sponsorer som är villig att bidra med ekonomiska medel till föreningen. Vår förhoppning är att även ortsbor vill vara med och bidra till utvecklingen genom att köpa årskort. Vårt mål är att långsiktigt förädla fiskebeståndet genom årlig utsättning av fisk, vilket ska leda till bättre fångster och ett ökat intresse för fisket i området vilket beräknas att öka försäljningen av fiskekort.

Planerade utsättningar under 2015 :

Akertjärn 500kg öring under våren.

Abborrtjärn 500 kg öring och regnbåge under våren

Svarttjärn max 200kg röding under hösten.

Akertjärn 800 kg röding under hösten.

Styrelsen / Anna-Lena Andersson

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta