Sveriges mittpunkt

På flera ställen i landet tävlas det om var Sveriges mittpunkts faktiskt ligger, och detta skiljer sig beroende på hur man mäter. Enligt Lantmäteriets mätning finns Sveriges mitt i Hogdalsbygden, strax norr om Ytterhogdal.

Detta har man kommit fram till genom att mäta ut mitten på en linje från Treriksröset i norr till Sveriges sydligaste punt. Sedan mätte man ut mitten på en linje från väster till öster och hamnade straxt norr om Ytterhogdal. Platsen kan beskrivas som den punkt som har störst avstånd till landets nordligaste och sydligaste punkt samt till fastlandets gränser i väst och öst (till grannland respektive hav).

Om du är intresserad utav att besöka Sveriges mittpunkt finns en markerad vandringsled som tar dig dit! Det är en välsyndlig med relativt smal stig på dryga kilometern som tar dig till Sveriges mittpunkt där det finns en flaggstång som marker mitten av Sverige, det finns även ett vindskydd där man kan mumsa på lite medtagen matsäck. 

Hitta till Sveriges mittpunkt

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta