Stenkistorna i Ljusnan

I Ljusnan mellan Sänna vägskäl och avtagsvägen mot Flor finns Långströmmens kraftverk. I närheten av kraftverket finns stenkistor. Det är rester från tiden då Ljusnan användes som flottled. Mellan 1850-talet och fram till 1967 användes Ljusnan som flottled. Då flottades timmer i små bäckar och genom åar för att få det ut i älven.

Stenkistorna användes för att timret inte skulle fastna som de skulle göra i naturliga vattendrag. För att kunna använda Ljusnan som flottled krävdes stora investeringar och arbetsinsatser. Allt arbete utfördes av samma arbetslag från valet av sten till, kilningen, transport till älven med höst och till själva byggandet fanns en handriven stenkran för lyften.

När flottningen upphörde revs det mesta av stenkistorna och de som går att se idag är bara en bråkdel av de som en gång fanns. Vill du titta på dessa stenkistor finns de mellan Sänna vägskäl och avtagsvägen till Flor. Det är skyltat och det finns en informationstavla med mycket intressant fakta och anekdoter från svunna tider.

Hitta till Stenkistorna i Ljusnan

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta