Spinning

Om du gillar att svettas så är spinning något för dig! I Ytterhogdal erbjuds 2-3 pass/vecka. Tiderna finner du på anslagstavlan vid spinninglokalen. Där finner du också en postlåda innehållandes en pärm där du anmäler dig till det pass du önskar. Det är obligatoriskt med medlemskap.