Skyttesimulator i Ytterhogdal!

Den 17:e januari påbörjades installationen av en mycket avancerad skyttesimulator i gamla postlokalerna inne i Livsmedelshallen i Ytterhogdal.

Tanken på att göra något av de tomma lokalerna började gro när Sven Arne Skalberg träffade och diskuterade med ett kommunalråd som var på besök i byn. Till en början fanns funderingar på att göra om gamla den Konsumlokalen till bowlinghall, men att först renovera lokalen för att sedan bygga upp själva bowlinghallen visade sig bli allt för kostsamt. Idén om en skyttesimulator uppkom när Sven Arne och Anders Jonsson besökte Rovdjurscentret i Järvsö för att testa deras anläggning.

För att finansiera införskaffandet av skyttesimulatorn söktes bidrag hos flera olika instanser och under 2013 beviljades pengar från Leaderprojektet, Idrottslyftet Jämtland samt från Bygdemedelsfonden.

Idag står simulatorn klar att användas och en interimsstyrelse har bildats. Interimsstyrelsen består av en undersektion till Ytterhogdals skytteförening och Ytterhogdals Jaktskytteklubb och har till uppgift att engagera intresserade ideellt, i skötsel samt i drift av simulatorn.

Datum för invigningen av verksamheten är ännu inte bestämt men kommer att annonseras så snart man fastställt priser och kontaktuppgifter för bokning.

Förhoppningen är att den nya skyttesimulatorn ska locka både ungdomar och vuxna som vill öva inför jakt eller jägarexamen. Tanken är att man ska kunna ta emot grupper om fyra till fem personer, gärna med jämbördig kunskap och erfarenhet. Simulatorn passar bra för både erfarna jägare och för nybörjare.

Man har möjlighet att välja mellan att använda den anpassningsbara vapenattrapp som finns på plats eller att ta med sitt eget vapen. Medhavda vapen måste naturligtvis vara plundrade på ammunition och påmonteras sedan en kamera. Har geväret kikarsikte förses detta med en lins som gör att *parallaxfel elimineras. Eventuellt kan man även montera på en utrustning som förstärker klickljudet vilket gör att skytten slipper repetera sin bössa och spänna slagstiftet. Man kan också via simulatorn välja den ammunition man vill, alternativt utifrån den man vanligtvis brukar använda. När man skjutit sin serie kan man i systemet gå tillbaka för att få en utförlig återblick över skottillfället.

Vyn som visas är enormt naturtrogen och skytten har möjlighet att välja mellan ett stort antal jaktscenarion. Att välja på finns bland annat älgjakt, björnjakt, vildsvinsjakt och lerduvskytte. Man kan också välja riktning och hastighet för det fiktiva jakttillfället.

* Parallaxfel är ett optiskt fel som blir när hårkorset hamnar utanför skärpeplanet i kikarsiktet.

 

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta