Nätverksintegration i Härjedalen

Härjedalens Kommun och Arbetsförmedlingen har tillsammans startat ett projekt som heter Nätverksintegration i Härjedalen. Det vänder sig till nyanlända utrikes födda med permanent uppehållstillstånd som kommunplacerats i Härjedalen.

”Ett samhälle kan inte fungera väl om inte alla får chansen att göra sig sedda och hörda” säger Ingemar Züchner som är projektledare.

”När vi startade detta projekt utgick vi från att anställningar numer i allt större utsträckning blivit beroende av personliga kontakter och att det allmänna välbefinnandet till stor del påverkas av sociala kontakter. Då är det viktigt att möjliggöra nätverksbyggande för de som i dagsläget inte har sådana.

Det är naturligt att vi ställer frågan: ’Vad vill och kan du jobba med?’

Vi vill komplettera med att ställa frågan: ’Vad tycker du är roligt att göra när du är ledig?’

Utifrån detta kan vi sammanföra människor med gemensamma fritidsintressen.

Det blir lättare att knyta kontakter, att få ett socialt nätverk, att bli sedd och hörd på fler platser och därigenom få just de personliga kontakter som kan göra en anställning eller företagsetablering möjlig.”

Ordet Integration betyder ”sammanförande till en helhet”.

Ett samhälle består av en mängd olika individer med egna erfarenheter, bakgrunder, kompetenser och intressen, som tillsammans ska få samhället att fungera menar Ingemar.

Ett exempel kan tas från matkulturen. Många maträtter är idag ”ursvenska” men till och med potatisen är ett rätt sent tillskott på det svenska bordet.

Föreningslivet och dess möjligheter är en utmärkt plattform till ett utökat kontaktnät.

Vi har inventerat föreningslivet i Härjedalen och samlat ihop kontaktuppgifter till föreningar och klubbar i kommunen och hoppas på god kontakt och gott mottagande vid framtida möten.

Vid frågor kontakta:

Nätverksintegration i Härjedalen

Tel: 0680 169 25

Mobil: 072 531 75 59

E-mail: nih@herjedalen.se

 

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta