Minnesanteckningar från LUP-möte Hogdalsbygden 230216