Kraftverksdammar

Det finns tre vattenkraftverk i Ljusnan som ligger vid Ytterhogdal: Krokströmmen, Långströmmen och Storåströmmen. Det mest sevärda är krokströmmen som räknas som ett av de största byggnadsverken i Härjedalen. Av Ljusnans 23 vattenkraftverk har Krokströmmen den största årskapaciteten (producerar mest energi per år). Krokströmmens kraftverk började byggas 1947 och stod klart 1952. Under uppbyggnaden var flera hundra “vattenrallare” bosatta i närbelägna byar och flyttbara bostäder.

Dammen med dammluckorna, som reglerar vatten tillförseln, är 45 meter hög och 160 meter lång. Bakom dammen har älven dämts upp till en stor konstgjord sjö som fungerar som vattenmagasin. Krokströmmen var innan den byggdes om för kraftverket en fors med 60 meters fallhöjd. För att utnyttja fallhöjden i Ljusnans forsar grävdes schakt vid övre änden av respektive fors. Genom schakten forsar vattnet ner till turbiner och maskinhallar under jord som skapar energi. Därefter leds vattnet ut till Ljusnan igen i kanaler. Kraftverket ligger alltså långt under jord och den gamla strömfåran är mer eller mindre torrlagd. Med undantag med en gång om året på Fallens dag som dammluckorna öppnas under vissa intervall. Fallens dag sker runt om i landets vattenkraftverk och så även i Hogdalsbygden. De pågår i tre dagar och första dagen är alltid tredje fredagen i juli. Detta är en storslagen upplevelse och väl värt ett besök! 

Hitta hit: Åk väg 45 från Ytterhogdal så svänger du ner vänster mot vattnet där det är skyltat Krokströmmen.  

Hitta till Kraftverksdammar

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta