Jämnafors

Här finns ett mysigt vindskydd med grillplats längs Jämnån. Åk E45 mot Ytterhogdal och sväng av mot Sångsjön så ligger den till höger efter en liten bit in på vägen. 

Under flottningsepoken fanns flera dammar i Jämnån för att reglera vattenflödet. Dammen vid Jämnafors var speciell eftersom den även betjänade två bondeägda vattensågar-,den enda på västra stranden för Västansjö och den andra på östra för Östansjö.

Fundamentet till dammen står kvar idag och kan användas som bro över Jämnån. Delar av flottledens stenkistor finns också kvar. En informationstavla finns och där kan man läsa mer information om dammen och var de två sågarna finns. 

Hitta till Jämnafors

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta