Cykelbanan används flitigt

Nu har skolåret börjat och cykelbanan används fortfarande flitigt av barnen på rasterna. Föräldrarna tycker att det är mycket bra att barnen som vill kan leka i den.