Framtid Hogdal Ideéll Förening

Föreningen för Dig som vill medverka till en förbättrad service och utveckling i Hogdalsbygden. Föreningens ändamål: Föreningens syfte är att verka för en aktiv och attraktiv bygd, där man kan bo och turista samt skapa förutsättningar för det goda livet. Historik: Framtid Hogdal är en ideell förening som bildades i april 2005. Det behövde tas […]

Framtid Hogdal Ideéll Förening Läs mer »