Framtid Hogdal Ideéll Förening

Föreningen för Dig som vill medverka till en förbättrad service och utveckling i Hogdalsbygden.

Föreningens ändamål: Föreningens syfte är att verka för en aktiv och attraktiv bygd, där man kan bo och turista samt skapa förutsättningar för det goda livet.

Historik: Framtid Hogdal är en ideell förening som bildades i april 2005. Det behövde tas ett samlat grepp om servicefrågor för att minska utflyttning och göra det möjligt för människor att bo kvar i Hogdalsområdet.

Styrelsen består av:

Ordförande Anna Mirårs

Vice ordförande Mathias Erkstam

Kassör Mattias Mirårs

Sekreterare Åsa Regnander Dahl

Styrelsledamot Margareta Lindgren

Styrelsledamot Kristina Svensson

Styrelsledamot Mikael Wallin

Styrelsledamot Karolina Pettersson

Suppleant nr 1 Jonathan Wallström

Suppleant nr 2 Abdullah Ceken

Revisor Fred Eriksson, Astrid Eriksson

Revisorssuppleant Mats Nauman, Sonja Berglund

Valberedning Lennart Hamneréd (Sammankallande), Martin Henriksson, Anna-Märit Grip

Framtid Hogdal Ideéll Förening

Kyrkvägen 9, 84271 Ytterhogdal

0703220609, 0703774281

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta