Bygdeutveckling på gång!

Den 13 juli kom Helena Näslund som är verksamhetsledare på ”Hela Sverige ska leva” och presenterade ett bygdeutvecklingsprojekt som kallas ”Förädlingsmakapären FMK”. Vi fick erbjudande om att köra projektet här i Hogdalsbygden och det tackade vi ja till!

Vi som träffade Helena var nio bybor som representerade olika föreningar och politiken. Dessutom deltog Linnea Rohlin, näringslivsutvecklare och Hanneli Dahl, kommunikatör från Härjedalens kommun.

Projektets syfte är att ta fram en lokal utvecklingsplan och en lokal ekonomisk analys för bygden. Den kan sedan ligga till grund för bland annat vår egen kommande ansökan om projektpengar för att få verkstad och saker att hända!

Det kommer att anordnas sju möten under hösten/vintern inom FMK. Det första redan den 29 augusti. Ni kommer att få inbjudningar i brevlådan! Det här kommer att bli riktigt kul. Vi ska skapa arbetsgrupper och bland annat dokumentera lokal historia, göra en nulägesanalys, spåna fram utvecklingsområden, lära oss om Agenda 2030-målen för en hållbar värld och mycket mera.

Alla kommer att behövas, ung som gammal och alla däremellan!  Kom på mötena! Vi måste jobba tillsammans för att se till att Hogdalsbygden inte stängs ner utan blir en plats som blomstrar och fortsätter vara den bygd där vi vill bo och verka.

Åsa Regnander Dahl/Framtid Hogdal

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta