Boka in 22 september!

Nu fortsätter vi arbetet med den lokala utvecklingsplanen. Den 22 september kl. 18.30-21.00 kör vi möte nummer två på Folkan. Sist var vi drygt 20 personer men vi behöver bli flera! Vi har skapat flera intressanta grupper som man kan hoppa in och bidra i. Se minnesanteckningarna från mötet.

Den här gången ska vi bland annat göra en SWOT-analys för att kartlägga vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot vi har i bygden. Om du är nyinflyttad så är vi väldigt intresserade av att höra hur du ser på Hogdalsbygden. Här finns kanske värden som vi infödda bybor inte ser! Kom och dela med dig, vi kommer att jobba i små grupper och det går bra att kommunicera på engelska.

Book in September 22nd!

We are now continuing the work on the local development plan. On September 22 at 18.30-21.00 we run meeting number two at Folkan. Last time we were just over 20 people but we need to be more! We have created several interesting groups that you can join and contribute to. See the memos from the meeting.

This time we will, among other things, do a SWOT analysis to map out what strengths, weaknesses, opportunities and threats we have in the district. If you are a new resident, we are very interested in hearing your opinion of Hogdalsbygden. Here, perhaps, are values that we native villagers do not see! Come and share, we will work in small groups and it is possible to communicate in English.

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta