Vänsjö Kraftmuseum och Kvarnmuseum

Kvarnumuseet visar en skvaltkvarn från 1700-talet som renoverades i slutet av 1900-talet. Skvaltkvarnen var den enklaste formen av vattenkvarn. Vattenhjulet ligger horisontalt i vattnet och förbinds med kvarnstenarna med en vertikal drivaxel. Kvarnhuset ska ligga rakt ovanför vattenhjulet. Skvaltkvarnar kunde därför bara byggas i små vattendrag och där av fick varje kvarn relativt liten kapacitet.

Vänsjönkvarnen mal som mest fem kilogram mjöl i timmen. Eftersom kapaciteten var så liten byggdes många kvarnar och i Hogdalssocken fanns ett tjugotal i sluten av 1700-talet. En vecka per år brukar kvarnen vara i bruk. Malningen sker i smaband med vårflodet då vattenståndet är som högst. Då kan möjligheten finnas att köpa av det nymalda mjölet. 

Kraftmuseet visar ett vattenkraftverk från 1918 som producerade likström till gårdarna i byn. Elektrisiteten som användes på den tiden var mest till belysning och belysningen användes sparsamt. Den vanligaste glödlampan kallades ”normalljus” och var på ca 25 watt. Då kraftverket blev föråldrat skulle det rivas men istället renoverades det av ideella krafter.

Kraftverket är i brukbart skick och demonstreras vid vissa tillfällen. I anslutning till museerna finns också en vattenslip, det är en slipsten som drivs av ett vattenhjul. 

Guidning går att få, förbokas. 

Hitta till Vänsjö Kraftmuseum och Kvarnmuseum

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta