Systrarna Solveig och Agneta är november månads utställare i Ljushallen

Systrarna Solveig Haugen och Agneta Järnankar, båda uppväxta med anknytning till Storån, Ytterhogdal, ställer just nu ut sina målningar i Ljushallen. De har båda tecknat och målat så länge de kan minnas och gemensamt har de att de hämtar sin inspiration i natur och landskap samt att de vill skildra rumslighet, miljöer och människor i sina konstverk.

– Vi vill förmedla en känsla av harmoni och balans och bilderna vi har valt ut till utställningen spänner över lång tid av vårt skapande, berättar Agneta Järnankar.

Teckning och måleri har alltid funnits för Agneta och jämsides med det har intresset för grafiken växt fram alltmer och hon ser spännande utmaningar i vad olika tekniker och metoder ger för slags möjligheter i bildskapandet. En given inspirationskälla för Agneta är naturen och landskapet, i dess mångdfald av färg och form hittar hon sina motiv.

– Växelspelet i ljus och skugga fascinerar mig, men även det jämna grå ljuset, berättar Agneta. Att se hur färg och form kan samspela eller bilda kontraster är en utmaning.

Grunden till en målning är tecknandet och det är utifrån det som hon sedan arbetar vidare. Motiven väljer hon ofta bland människor i olika situationer, där de till exempel kan vara sysselsatta med något.

– Även de spår som människor lämnar i kulturlandskapet intresserar mig och ett exempel på det är den gråstensmur som finns med i utställningen och som jag velat uttrycka på mitt sätt, berättar Agneta.

De grafiska bladen har liksom måleri och teckning, ett helt eget uttryck, alla unika beroende på hur de framställs. Det är etsningar på koppar och zink som har åstadkommits genom akvatint, hård- eller mjukgrund, samt överföringar av foton.

– Jag har också mekaniskt bearbetat plåtar med torrnål och andra verktyg, i några fall är plåtarna av kartong i vilka jag skurit ut olika former, förklarar Agneta. I de mörka små bilderna med fröställning och blommor är tekniken mezzotint där kopparplåten först har ”mörklagts” för att ljusa ytor sedan ska kunna poleras fram. De grafiska bladen är monotypiska eller producerade i endast få exemplar, avslutar hon.

För Solveigs del har tecknandet och målandet också varit ett intresse sedan barndomen. Men det tog inte någon riktig fart förrän hennes syskon gav henne oljefärger, dukar och staffli som 50-års present.

– Det är många år sedan nu, berättar Solveig, hon har akvarell som det målarmedium som har tilltalat henne mest men som också är svårast enligt henne själv.

– Har man en gång satt ner penseln och låtit papperet ”ta hand om” färgen så är det svårt att korrigera i efterhand. Men det gör också att det blir mer spännande än att måla med olja och akryl, där man enkelt kan göra förändringar, menar hon.

Naturmotiven har även för Solveig dominerat hennes val av uttryck, ända tills för något år sedan då hon kom i kontakt med Vedic Art och insåg att det är ett spännande sätt att uttrycka sig på.

– I Vedic Art utgår man från ett antal vad man kan kalla för principer, i målningen uttrycker man dessa principer för att skapa ett intresse och en känsla hos betraktaren, förklarar Solveig. Samtidigt gör man ofta själv en omvälvande inre resa, man kan säga att det är en form av personlig utveckling, samtidigt som man skapar bilder man sedan lämnar över till betraktaren att tolka. Själva valet av målarteknik är av mindre betydelse, det skulle säkert fungera bra med andra sätt att uttrycka sig också t ex i grafiska tryck eller på annat sätt, säger Solveig som presenterar några av sina Vedic Arts i utställningen.

Utställningen finns att ta del av fram till den 27 november.

Artikeln är hämtad från Sveg.se som vi vill tacka för gott samarbete!

Författare: Jessica Grip

 

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta