STUDIECIRKEL Naturreservaten i Hogdalsbygden

”Hållbart nyttjande av naturreservaten i Hogdalsbygden”

Ett projekt om Naturreservat har bedrivits i Ytterhogdal. Nu vill vi sprida kunskap om hur man bedriver Naturvård/Skogsvård inom ett naturreservat.

Långsidberget -, Råtjärnberget-Djupdalsberget – och Västansjöbrännans naturreservat är tre områden som har ingått i projektet. Vi kommer nu att studera den information som är framtagen i projektet. Vi kommer också att göra ett studiebesök till ett av områdena under våren, tillsammans med deltagare från länsstyrelsen i Östersund. Vi beräknar ca 3 träffar inkl studiebesöket.

Cirkelstart i Ytterhogdal den 21 maj kl 18.30.

Vi önskar att du anmäler dig, till Solveig 070-595 8705 eller solveig.haugen@telia.com, senast 17/5 -13.

Lokal: Meddelas vid anmälan

VARMT VÄLKOMMEN!

Solveig Haugen

Projektledare

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta