Stenhyddan

Stenhyddan i Överhogdal (Härjedalen) där vi säljer stenar, smycken av stenar och hemslöjd.

Öppettider: Sommaren öppet dagligen 10.00-18.00

Överhogdal 348, Ytterhogdal
Telefon: 070-598 20 21, E-post: mossbostenar@hotmail.com
Hemsida: http://www.mossbostenar.se/stenhyddan.html

Hitta till Stenhyddan