Röda Korset

Du hittar oss på Mötesplats Kupan, Vill du veta mer om oss kontakta Elinor Söderlund, tel 070-674 4875

Verksamhetsbeskrivning Second hand i Ytterhogdal

Genom vårt världsomspännande nätverk så kan vi hjälpa på ett sätt som ingen annan kan. Vi finns på plats över hela världen och i över 1000 lokala kretsar i Sverige.

Kärnan i Röda Korset är frivillighet och det är frivilliga som är på plats för att hjälpa. De arbetar för att förebygga att katastrofen sker. Det kan innebära allt från att bygga varningssystem för Tsunamis i Indonesien, att lära människor i första hjälpen i Östersund och Gaza eller ge människor utsäde inför en annalkande torka i Västafrika.

Våra frivilliga är också på plats om katastrofen ske. De kan språket och förhållandena vilket ger oss en förståelse för lokala behov som är ovärderligt vid hjälpinsatser.

Lokalt arbete

Eftersom vi har en lokal närvaro så åker vi inte heller hem när medierna tystnat. Vi lämnar inte något land eftersom vår organisation består av lokala frivilliga. Vi tar hand om katastrofens konsekvenser under lång tid efteråt, reducera riskerna ifall det skulle inträffa igen och förebygger så att katastrofer aldrig behöver ske.

I Sverige arbetar Röda Korset utifrån de behov som finns lokalt. Det kan vara allt från läxläsning, social verksamhet eller första hjälpen till stöd till migranter, familjeåterförening och krisstöd.

Internationellt nätverk

Alla världens rödakors- och rödahalvmåneföreningar samarbetar för att göra hjälparbetet så effektivt som möjligt. Om föreningen i ett land drabbats av en katastrof så kan de be andra föreningar om stöd.

Svenska Röda Korset är en av de föreningar som bidrar allra mest till andra rödakorsföreningar som behöver stöd.

Hitta till Röda Korset

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta