PRO Ytterhogdal

Välkommen till PRO Ytterhogdal!

Vi är en vital förening med i dagsläget 62 medlemmar, som tillsammans skapar en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa.

Pro Ytterhogdal bildades 1980 och vår förste ordförande var Anders Nyberg med May Skalberg-Pehrsson som sekreterare och Siv Nilsson som kassör. År 2020 firar föreningen 40 år.

PRO Ytterhogdal samverkar med ABF J/H.

PRO, Pensionärernas riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation

– intresseorganisationen och mötesplatsen för närmare 400 000 av
landets pensionärer.

Även om var och en av oss har en unik personlighet och egna intressen,
har vi väldigt mycket gemensamt. Alla vill vi leva, bo och umgås på våra
egna villkor. Njuta av livet, kort och gott.

Ju fler vi blir desto kan vi påverka, så att livet som pensionär blir bättre och
roligare. Samhället fungerar bäst när vi solidariskt ställer upp för varandra.

PRO är demokratiskt styrd av PRO:s medlemmar – en folkrörelse i ordets rätta
bemärkelse.

PRO Ytterhogdal

Styrelse
Göran Andersson, ordförande
Solveig Haugen, vice ordförande
Arne Hemström, sekreterare
Unnie Aurusell, kassör
Iris Sahlin, ledamot och medlemsansvarig
Inger Larsson, ledamot och reseansvarig
Yngve Hedström, ledamot
Sten Vestlund, ersättare
Svea Kurki, ersättare

Läs mer om PRO på hemsidan: pro.se

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta