Överhogdals Skoterklubb

Överhogdals Snöskoterklubb har nio mil väl prepparerade Skoterleder, som ansluter till leder över hela Härjedalen och mot Jämtland och Medelpad.

Lederna går även till de fina fiskevatten som finns inom Överhogdals sockan. Vid Linsjön har klubben en fin raststuga samt, längs lederna, ett antal vindskydd.

Vid fotbollsplanen, intill skoterleden genom byn, finns klubbstugan som står öppen under vinterhalvåret.

Styrelse Fritid: 

Gudrun Norberg

Sven-Gösta Larsson

Sven-Gunnar Svensson