Överhogdals Kyrka

Fina kyrkor finns det gott om i Hogdalsbygen och Överhogdals kyrka är en utav dem. Här finner man bland annat en gravsten över en person som föddes i slutet på 1700-talet och dog i början av 1900-talet!

Den första enkla träkyrkan stod klar år 1466 och blev sockenkyrkan 1470. Ärkebiskopen i Nidaros gör då veterligt att alla i Hogdalssocken skall ge sitt tionde till sin egen kyrka och inte som innan vilket förmodligen var Svegs kyrka.

Förutom detta dokument förvarades fyra andra medeltida handlingar i en kista i kyrkan. Ett var ett köpebrev från 1372 vilket är det näst äldsta bevarade handlingen i Härjedalen (bara äldre är gränsdokumenten från 1200-talet). Dagens kyrka är en träkyrka som invigdes 1746 och byggdes om vid mitten av 1800-talet. Vid en renovering 1909 hittades den tusenåriga Överhogdalstapeten i ett av härbren som står på kyrkbacken.  

Guidning finns, men måste förbokas.

Hitta till Överhogdals Kyrka

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta