Överhogdals Jaktskytteklubb

Styrelse Fritid: 

Gudrun Norberg

Sven-Gösta Larsson

Sven-Gunnar Svensson