Överhogdals Hembygdsförening‏

Överhogdals Hembygdsförening driver hembygdsgården GammelBydd som har öppet under sommaren, med våfflor och fika. Där finns flera gamla, timrade byggnader och många äldre redskap och ett skolmuseum som visar hur undervisningen gick till förr. Föreningen deltar även i byns utveckling, i samarbete genom Byalaget, samt anordnar årligen en sommarfest.

Styrelse Hembygd:

Iris Sahlin

Ulla Hedström