Överhogdals Byalag‏

Överhogdals Byalag arbetar för att utveckla bygden, i samarbete med byns övriga föreningar samt företag, genom olika projekt, arrangemang, samordning och kontakter. Som stöd har man Överhogdals Föreningskansli som är inrymt i Bygdegården och sköter det administrativa arbetet. Föreningen äger och driver, med hjälp av en arrendator, Överhogdals Forngård som inrymmer ett museum om den vikingatida Överhogdalsbonaden och ett kafé. Byalaget har även en bakstuga där byborna kan baka sitt tunnbröd m.m.

Styrelse Byalaget:

Ulla Persson

Sven-Olof Henriksson