Naturreservaten i Hogdalsbygden

Långsidberget 18 km sydost om Ytterhogdal

Återkommande bränder har format detta stycke natur. Här finns ovanligt gott om tall och en artrikedom som rymmer allt från ytterligt sällsynta kryptogamer till ljuvligt doftande orkidéer. Gamla knotiga träd, torrakor och grova tallågor ger området något av urskogskaraktär, men naturtyperna varierar. Långsidbergets naturreservat är både lättillgängligt och lättvandrat och erbjuder många härliga naturupplevelser.

Skogsbilvägar går ända fram till reservatets gräns, där det också finns tavlor som informerar om området och de skötselåtgärder som pågår.

Råtjärnberget -Djupdalsberget 18 km sydost om Ytterhogdal

Hackspettar, hönsfåglar och rikligt med rödlistat finner man här bland de uråldriga tallarna. Området kan också stoltsera med liten kandelabersvamp, en akut hotad och mycket sällsynt art. Den har endast observerats på tre ställen i Sverige varav detta är ett.

Döda tallar lutar sig tungt mot de stora blocken. De grovgreniga tallarna står ointagliga med sin pansarbark. Enorma torrakor, 37 meter höga och våldsamt grova, pekar mot toppen av Råtjärnberget där 300 år gamla tallar reser sig ur renlaven. Det är inte lättvandrat här, men häftigt!

Västansjöbrännan 3 km efter E45 norr om Ytterhogdal 

Söndagen den 24 juni 2001 skapades det som idag kallas Västansjöbrännan under blixt och dunder. Ett blixtnedslag är i alla fall den troliga förklaringen till att ett 16 hektar stort område eldhärjades. Om man vill se hur en skog ser ut och återhämtar sig efter en brand är det här rätta stället!

Västansjöbrännan är väldigt stenigt och blockigt men ändå ganska lätt att ta sig fram i. De döende eller döda träden lockar till sig olika hackspettar och trummandet av spillkråka, tretåig hackspett och större hackspett genljuder över skogen. Syftet med reservatet är att skydda brandfältet.

Det är ca 500 m att gå från parkeringen till reservatsgränsen. Det är skyltat och spångat till reservatsgränsen.

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta