Naturreservat Fåssjöbygden

Långsidesbergets naturreservat ligger sydväst om Östertjärn och Råtjärnsberget naturreservat sydost om Östertjärn.