Intervju med Karin Hansson Preusler, f. 340814, författare till boken ’Ytterhogdal – en gränsbygd’.

Du bor i Stockholm, hur kommer det sig att du skriver en bok om Ytterhogdal?

Jag är född och uppvuxen här. Min pappa, Anders Hansson, fick som nyutexaminerad folkskollärare tjänst vid Kyrkogrändens skola. Både mamma och mormor föddes på Lillnäset i Ytterhogdal, och ytterligare tre generationer anmödrar var ytterhogdalsbor. Mamma, Svea Hansson, dog först år 2006, nära hundra år gammal. Så länge hon levde fanns mitt föräldrahem kvar i familjen, och det känns fortfarande naturligt att säga att jag ’åker hem’, då jag åker till Hogdal.

Hur blev du intresserad av hembygdsforskning?

Det är kanske delvis ett arv. Pappa blev med tiden allt mer intresserad av både bygdens historia och dess framtid, och skrev artiklar i lokalpressen. Men det var de skriftliga källorna från medeltiden som först väckte mitt intresse. Så många källor från en så liten ort är unikt! På 1200-talet nämns Hoadalen, Runasten (Skålsten), Stenberget och Märosen. Från början av 1400-talet finns flera dokument, som bland annat visar att mytens ’Stor-Gumjan’ i verkligheten hette Gunbjörn Tryggesson och tillhörde en storsläkt i Hogdal. Sammantaget visar dokumenten, att hogdalsbygden inte alls var en isolerad avkrok på medeltiden, och att jakten och fisket i skogsbygden var heta ekonomiska och politiska frågor. 

 

Vilka skrev du boken för?

Självklart för hogdalsborna och andra som är intresserade av hogdals¬bygden och dess historia. Men jag hade också andra forskare i tankarna. Den enda sammanställning av Hogdals äldre historia som tidigare fanns, var Erik Modins ’Härjedalens ortnamn och bygdesägner’. Det är ett utmärkt arbete, men skrevs 1903 och är i behov av komplettering.

Din bok rör tiden fram till 1850, kommer det någon uppföljning?

Jag hoppas att det blir möjligt. Från tiden efter 1850 finns personliga minnen, och det finns redan mycket skrivet. En ny bok skulle främst bli en sammanställning av det skriftliga och muntliga material som finns. Min förhoppning är att det finns flera, som är intresserade av ett sådant projekt och är villiga att delta. Framtid Hogdals arbete för att hålla bygden levande, tycks mig också ha ökat intresset för att dokumentera dess historia.

Boken hittar ni bl.a. på http://www.adlibris.com

 

HOGDALSBYGDEN.SE

Webbplatsen drivs ideellt av Framtid Hogdal. Önskar du komma i kontakt med oss gör du det enklast via e-post framtidhogdal@hotmail.com eller på telefon 070-377 42 81.

Om Cookies på webbplatsen
Webbplatskarta