Ängersjö Skogsmuseum

Bo i en äkta spartansk kolarkoja eller litet större i en skogvaktarstuga.

Ängersjö Skogsmuseum
Ängersjö 430, Ytterhogdal
Telefon: 070-648 84 26, E-post: tomas_eliasson@hotmail.com
Hemsida: http://www.angersjo.nu

Hitta till Ängersjö Skogsmuseum