Framtid Hogdal Ideéll Förening

Föreningen för Dig som vill medverka till en förbättrad service och utveckling i Hogdalsbygden.

Föreningens ändamål: Föreningens syfte är att verka för en aktiv och attraktiv bygd, där man kan bo och turista samt skapa förutsättningar för det goda livet.

Historik: Framtid Hogdal är en ideell förening som bildades i april 2005. Det behövde tas ett samlat grepp om servicefrågor för att minska utflyttning och göra det möjligt för människor att bo kvar i Hogdalsområdet.

Styrelsen består av:
Ordförande Anna Mirårs
Vice ordförande & kassör Mattias Mirårs
Sekreterare Karolina Eriksson
Styrelsledamot Margareta Lindgren
Styrelsledamot Mathias Svensson
Styrelsledamot Rosemarie Persson

Suppleant nr 1 Kia Svensson
Suppleant nr 2 Kristian Trygg

Revisor Fred Eriksson, Astrid Eriksson
Revisorssuppleant Mats Nauman, Sonja Berglund

Valberedning Lennart Hamneréd (Sammankallande), Ola Thorell, Anna-Märit Grip

 

Kyrkvägen 9
84090
Ytterhogdal
Telefon: 
070-3220609,
070-3774281

Det händer i Hogdalsbygden

Sammarbetspartners

ICA Nära Ytterhogdal

Marknadsstorget

Det finns inga aktuella annonser i vald kategori.